OM KLUBBEN

KLUBBENS

ORGANISATION

För att alla ska trivas och känna sig välkomna i klubben, både hundar och människor, har vi samlat några målsättningar för vår verksamhet.

Klubbens stadgar, vision, avdelningar och förvaltningspolicy kan du läsa mer om via knappen nedan.

KLUBBENS MÅLSÄTTNING

hunden

🐾 Jag hanterar hunden på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.

🐾 Jag behandlar alla hundar med respekt.

🐾 Jag ser till att hunden finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.

🐾 Jag tränar och tävlar i samspel med hunden och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.

🐾 Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hunden.

KLUBBENS MÅLSÄTTNING

människan

🐾 Jag visar respekt för alla människor.

🐾 Jag bekräftar och berömmer andra.

🐾 Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.

🐾 Jag är en god förebild för hundsporten.

🐾 Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.