klubbinfo

Förenings-information

Amerikansk Cocker Klubbs stadgar, vision, avdelningar och förvaltningspolicy.

STADGAR

Här kommer strax en länk till föreningens stadgar. PDF-fil

AVDELNINGAR

Här blir en lista över klubbens olika avdelningar och text om att alla är välkomna att hjälpa till i klubben.

VISION & POLICY

Här kommer vi att länka till policydokument, samt skriva lite mer om klubbens vision.